MongoDB – Informacje

0
554
Logo mongodb
Logo mongodb

MongoDB

To wieloplatformowy, zorientowany dokumentowo system bazodanowy charakteryzujący się wysoką wydajnością, dostępnością i skalowalnością. Koncepcyjnie MongoDB przechowuje kolekcje dokumentów.

Baza danych

Baza danych to fizyczny kontener dokumentów, składający się z osobnych plików w systemie operacyjnym serwera. Serwer najczęściej obsługuje wiele baz danych.

Kolekcja

Kolekcja to grupa dokumentów, która jest tym samym co tabela dla  systemów relacjnych baz danych. Jednak w odróżnieniu od RDBMS kolekcja nie narzuca schematu (pól), oznacza to tylko (albo aż) że każdy dokument w kolekcji może mieć inne pola.

Dokument

Dokument to zbiór par klucz-wartość. Dokumenty mają dynamiczną strukturę i mogą zawierać różne pola w których przechowywane są dane różnego typu.