MySQL – Tworzenie użytkownika

0
1005

Tworzenie nowego użytkownika

Konta użytkowników w MySQL można tworzyć na dwa sposoby:

  • za pomocą poleceń dedykowanych do tworzenia konta i zarządzania uprawnieniami czyli CREATE USER i GRANT
  • za pomocą aktualizacji tabel w bazie danych o nazwie mysql i poleceń INSERT, UPDATE, DELETE
mysql> CREATE USER ‚pawel’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‚haSLo’;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON mojaBaza.* TO ‚pawel’@’localhost’ WITH GRANT OPTION;