Screen – wirtualny terminal w Linuxie

0
1327
Logo linux
Logo linux

Często pracując w terminalu Linuxa chcemy uruchomić polecenie, które będzie trwało jakiś bliżej nie określony czas, wtedy możemy wykorzystać polecenie screen które uruchomi „wirtualny terminal” z którego możemy się odłączyć a później do niego wrócić.

Uruchomienie wirtualnego terminala

[root@default ~]# screen -S nazwaWirtualnegoTerminala

Uruchomiany zostanie wirtualny terminal z którego możemy się odłączyć za pomocą naciśniętych kolejno:

Ctrl + a
Ctrl + d

Wrócimy wtedy do terminala głównego.

Aby wyświetlić działające wirtualne terminale

[root@default ~]# screen -ls
There is a screen on:
13722.pts-1.default (Detached)
1 Socket in /var/run/screen/S-root.

Wejście do wybranego wirtualnego terminala:

[root@default ~]# screen -r nazwaWirtualnegoTerminala

Zamknięcie wirtualnego terminala realizujemy za pomocą:

Ctrl + d